TakRent

 • Rengör tak från smuts, alger och lavar.
 • Kan användas på alla sorters takmaterial.
Etsar inte glasrutor eller missfärgar.
TakRent rengör så effektivt att återetableringen tar flera år och taket hålls fritt från ny påväxt under lång tid. 


Borsta av taket från löst sittande smuts.
Anslut vattenslangen och spraya ut medlet rikligt över ytan. Låt medlet torka in - skölj inte. Efter behandlingen dröjer det någon eller några månader innan påväxten tappar fäste, oftast vid ett kraftigt regn eller snö. Lavar kan ta upp till ett år innan de "släpper" och i svåra fall kan man behöva upprepa rengöringen.


2,5 L   Art.nr: GRO2003

FasadRent

 • Till tvätt av alla typer av fasader och andra ytor utomhus.
 • Rengör och ger ett bra fäste för alla sorters färger.
 • Också mycket lämplig för ren-göring utan efterföljande målning.
Anslut vattenslangen och spraya ut medlet över ytan. Låt medlet verka i cirka tio minuter innan ytan skuras och sköljs därefter av med högtryckstvätt tills all smuts har försvunnit.
Det är viktigt att alla rester av medlet försvinner! Är ytorna starkt nedsmutsade kan behandlingen behöva upprepas.


2,5 L   Art.nr: GRO2003

AltanRent

 • Rengör effektivt altaner, trallar och uteplatser av obehandlat, oljat eller tryckimpregnerat trä.
 • Enkel att använda och innehåller inte några blekmedel.
Anslut vattenslangen och spraya ut medlet över ytan. Låt medlet verka i cirka tio minuter innan ytan skuras och sköljs därefter av med högtryckstvätt tills all smuts har försvunnit.
Det är viktigt att alla rester av medlet försvinner! Är ytorna starkt nedsmutsade kan behandlingen behöva upprepas.


2,5 L   Art.nr: GRO2001

StenRent

 • Till tvätt av trädgårdens trappor och gångar av sten eller cement-plattor.
 • Rengör ytorna från smuts och
  beväxningar samt motverkar återsmutsning.
Anslut vattenslangen och spraya ut medlet över ytan. Låt medlet verka i cirka tio minuter innan ytan skuras och sköljs därefter av med högtryckstvätt tills all smuts har försvunnit.
Det är viktigt att alla rester av medlet försvinner! Är ytorna starkt nedsmutsade kan behandlingen behöva upprepas.


2,5 L   Art.nr: GRO2004

Flytande Växtnäring

 • För hela trädgården, till rabatter, träd och buskar. Idealisk för gödselvattning i amplar, urnor och i växthuset.
 • Growells Flytande Växtnäring för-enklar gödslingen av gräsmattan och rabatterna, helt utan risk för brännskador.
 • Flytande näring ger en överlägset snabb effekt i grön frodig växtlighet.
Produkten är enkel att använda: 
Koppla vattenslangen på injektorn och sätt på fullt vattentryck. Vrid vredet medsols och injektorn doserar då växtnäringen automatiskt till rätt dosering. Gödsla 1- 3 gånger per säsong. 2,5 liter koncentrat räcker till cirka 250 m2.  OBS! Endast för utomhusbruk. 

NPKS 11-2-7-2 

2,5 L   Art.nr: GRO1003

TrippelM

Trippel M = Mycket Mindre Mossa
 • Tack vare den unika samman-sättningen av järn och svavel
  tillförs gräset näring som gör gräset starkt och livskraftigt, vilket gör att gräset växer ifrån mossan.
 • För långtidsverkan kombinera gärna med GroWell Växtnäring samt kalk.
Produkten är enkel att använda: Skaka dunken, koppla vattenslangen direkt på injektorn och sätt på maximalt vattentryck. Vrid vredet medsols och injektorn doserar
automatiskt rätt i förhållande till vatten-trycket.
Behandla gräsmattan 1- 3 gånger per säsong.


2,5 L   Art.nr: GRO1004