Till skillnad mot många andra aktörer på marknaden är målsättningen för Torqwell AB att utveckla och tillverka unika produkter och förpackningar som tillför ett mervärde till våra kunder. Detta vill vi åstadkomma utan att göra avkall på kvalité- och miljöaspekter. 
  
Vår produktion är inriktad på maximal flexibilitet för att vår kompetenta produktions-personal snabbt skall kunna ställa om och växla produkter och/eller emballage. 
  
På marknaden har vi kunniga representanter som har ett personligt samarbete med våra kunder för att säkerställa att vi lever upp till kundernas förväntningar.
  
Utveckling av produkter och processer har en central roll i vårt företag och vår personal bedriver detta arbete i nära kontakt med våra kunder. 
  
Vår utveckling har ett miljöfokus och ett flertal produkter är också Svanenmärkta.
  

Målsättningen är att utöka detta sorti-ment. 

Hållbarhet är en viktig fråga för oss och därför arbetar vi aktivt med att ersätta fossila råvaror mot förnybara råvaror. 
  
Då kemiska produkter kan inverka negativt på vår miljö är det en självklarhet att vi följer gällande lagar och regler samt har en prioriterad målsättning att ständigt verka aktivt för att minska denna påverkan.
  
Våra skräddarsydda produkter produceras och levereras med största möjliga hänsyn tagen till såväl inre som yttre miljö.
  
Vi har en av marknadens mest erfarna personal-styrkor vilka står till våra kunders förfogande.


Stefan Andersson
VD